ITS Team:

Dr Sarita Bajaj
President ITS

Arun_Menon

Dr. Arun Menon
Secretary ITS

Mini_Pillai

Dr. Mini Pillai
Treasurer ITS

Prof R V Jayakumar
Founder President ITS

ITSCON 2023 Team:

Prof P K Jabbar
Organising Chairman

Arun_Menon

Dr. Arun Menon
Organising Secretary

Mini_Pillai

Dr. Mini Pillai
Organising Treasurer

Dr Nibu Dominic
Joint Organising Secretary

ITSCON 2023 Patrons:

Dr Vasantha Nair

Dr R V Jayakumar

Dr M V Muraleedharan

Dr Abdul Majeed

Dr V Sasikumar

Dr B Jayakumar

ITSCON2023 local organising committee:

Dr Harish Kumar

Dr Joe George

Dr Mohan T Shenoy

Dr Mathew John

Dr. Tittu Oommen

Dr Rahul Valsaraj

Dr P Shanmuga Sundaram

Dr Subramanian Iyer

Dr Girish Parthan

Dr Vivek Mathew

Dr Praveen V P

ITSCON 2023 Scientific committee:

Dr Nisha Bhavani

Dr Pramila Kalra

Dr Sarita Bajaj

Dr Vipin V P

Dr Abhilash Nair

Dr Vimal Nambiar

Dr Jayaprakash P

Dr Amit Agarwal

Dr Shanmuga Sundaram

Dr Pradeep P V

Dr Aromal Chekavar

Dr Vijay Harish

ITS Executive Committee 2021-2024:

Dr Rajesh Rajput

Dr Shashank Joshi

Dr Sujoy Ghosh

Dr Krishna Seshadri

Dr Ashraf Gani

Dr Sushil Gupta

Dr Pramila Kalra

Dr Mohd Riyaz